Опис курсу:

Курс охоплює розвиток продуктивного,  логічного, творчого мислення, математичних здібностей. Програма орієнтована на розвиток основних аспектів розумової діяльності і має на меті стимулювати мислення молодших школярів (9-10 років), навчити їх основних операцій та прийомів мислення, розвинути кмітливість, просторову уяву, пам’ять, увагу та математичні здібності. Завдання курсу – формувати у дітей здатність до аналізу та синтезу, узагальнення та конкретизації, абстрагування та переносу, вміння класифікувати, порівнювати, виділяти суттєве, мислити за аналогією, помічати відмінності та закономірності, знаходити причинно – наслідкові зв’язки, будувати стратегії, а також уміння мислити асоціативно та шукати нестандартні підходи до розв’язування завдань.

Після вивчення курсу Ви зможете:

Цей курс допоможе дитині стати освіченою, мислячою, допитливою людиною. Діти навчяться розв’язувати цікаві складні задачі, умітимуть змістовно висловлювати та обґрунтовувати свої думки. Ці вміння – це запорука успішного вивчення інших шкільних предметів.

Програма курсу:

 • Мова та мислення
 • Мислення в математиці
 • Вивчення числових закономірностей. Дедуктивне мислення.
 • Мислення на базі геометричного матеріалу
 • Розвиток логічного мислення
 • Комбінаторне мислення
 • Побудова оптимальних стратегій
 • Розвиток просторової уяви то орієнтації. Тренінги на увагу
 • Гумор та кмітливість, як елементи творчості. Цікава інформація

Мінімальні вимоги:

 • Вміти письмово переказувати текст розповідного змісту обсягом 40-50 слів.
 • Виконувати дії над числами а межах 1000.
 • Вільно володіти таблицями множення і ділення чисел.
 • Вміти розв’язувати рівняння з одним невідомим.
 • Вміти застосовувати правило про порядок виконання арифметичних дій.
 • Вміти знаходити значення буквеного виразу на 1-2 дії за заданими змінними.
 • Знаходити периметр прямокутника і квадрата.
 • Вміти будувати коло, зображувати діаметр кола.
 • Знати одиниці часу (година, хвилина, секунда) довжини (мм, см, дм, км, ) та маси (г, ц, т).
 • Вміти застосовувати алгоритм письмового множення та ділення на одноцифрове число.
 • Вміти розв’язувати складені задачі вивчених видів.

* Вказані знижки не сумуються з іншими діючими акціями та спеціальними пропозиціями. Якщо у Вас виникли питання, звертайтеся за консультацією до наших менеджерів!