Опис курсу:

Курс охоплює розвиток продуктивного,  логічного, творчого мислення, математичних здібностей. Програма орієнтована на розвиток основних аспектів розумової діяльності і має на меті стимулювати мислення молодших школярів (9-10 років), навчити їх основних операцій та прийомів мислення, розвинути кмітливість, просторову уяву, пам’ять, увагу та математичні здібності. Завдання курсу – формувати у дітей здатність до аналізу та синтезу, узагальнення та конкретизації, абстрагування та переносу, вміння класифікувати, порівнювати, виділяти суттєве, мислити за аналогією, помічати відмінності та закономірності, знаходити причинно – наслідкові зв’язки, будувати стратегії, а також уміння мислити асоціативно та шукати нестандартні підходи до розв’язування завдань.

Після вивчення курсу Ви зможете:

 • Розв’язувати цікаві складні задачі
 • Змістовно висловлювати та обґрунтовувати свої думки

Програма курсу:

 • Мова та мислення
  • Тема 1. Творче вербальне мислення. Асоціативне та евристичне мислення як складова творчості
   • Загадки
   • Шаради
   • Асоціативні загадки
   • Асоціативні ланцюжки
   • Метаграми з «сідлом»
   • Шифрограми
   • Інтелектуальний тренінг
   • Мовні головоломки
  • Тема 2. Логічне вербальне мислення. Антоніми та синоніми
   • Омоніми
   • Омографи
   • Загальна обізнаність
   • Виділення суттєвого
   • Узагальнення
   • Класифікація
   • Виключення понять
   • Що «зайве»?
   • Аналогії
   • Смислові переноси
  • Тема 3. Збагачення та вдосконалення мовлення. Розвиток красномовності
   • Образні порівняння
   • Приказки та прислів’я
 • Мислення в математиці
  • Тема 4. Творче мислення на базі математичного матеріалу
   • Евристичні задачі
   • Числові головоломки
   • Римські числа
   • Сірникові головоломки з римськими числами
   • Задачі з сірниками, евристичні задачі
   • Побудова фігур
   • Задачі геометричного змісту
  • Тема 5. Аналіз та синтез. Математичні задачі з логічним навантаженням
   • Проміжки та інтервали
   • Задачі з календаря
   • Задачі з годинником
   • Послідовності
   • Арифметичні задачі
   • Метод підбору
   • Цілочисельні розв’язки
   • Найменше спільне кратне
   • Задачі на перетин та доповнення множин
   • Круги Ейлера
   • Задачі на частини
   • Дроби
   • Діаграми
   • Задачі на рух
   • Задачі, що розв’язуються з кінця
   • Пропорції
   • Найпростіші доведення
 • Вивчення числових закономірностей. Дедуктивне мислення. Відновлення чисел та їх властивості
  • Тема 6. Закономірності числових послідовностей
   • Удосконалення навичок роботи з числовими послідовностями
  • Тема 7. Паліндроми та їх властивості. Ознайомлення з поняттями
   • Слова – паліндроми
   • Числа – паліндроми
   • Години – паліндроми
   • Дати – паліндроми
   • Фігури – паліндроми
  • Тема 8. Властивості чисел та їх порівняння
   • Способи представлення чисел
 • Мислення на базі геометричного матеріалу
  • Тема 9. Геометричні задачі. Поняття про площу та периметр, поділ площі за планом
   • Поділ фігур на частини
   • Периметр та площа
 • Розвиток логічного мислення
  • Тема 10. Логічне мислення на вербальному рівні. Вміння робити умовиводи
   • Поняття про задачі на розташування, таборування
   • Задачі про родинні зв’язки; переплутані написи
   • Хибні твердження, таблички істинності
   • Метод виключення, «судоку»
 • Комбінаторне мислення
  • Тема 11. Розвиток комбінаторного мислення та вміння робити математичні прогнози
   • Комбінаторика
   • Аналіз можливої вибірки
   • Задачі про «чорну скриньку»
 • Побудова оптимальних стратегій
  • Тема 12. Задачі на планування дій
   • Формування навичок розв’яку задач на планування дій
 • Розвиток просторової уяви то орієнтації. Тренінги на увагу
  • Тема 13. Просторова уява та орієнтація. Розвивання просторової уяви та орієнтації
   • Складання з частин цілого
   • Розгортки
   • Візерунки на серветці
  • Тема 14. Тренінг на увагу. Розвиток різних видів уваги, їх корекція
   • Корекція уваги
   • Переключення уваги
 • Гумор та кмітливість, як елементи творчості. Цікава інформація
  • Тема 15. Гумор та увага. Цікава інформація
   • Поняття про множення у давнину

Мінімальні вимоги:

 • Вміти письмово переказувати текст розповідного змісту обсягом 40-50 слів
 • Виконувати дії над числами а межах 1000
 • Вільно володіти таблицями множення і ділення чисел
 • Вміти розв’язувати рівняння з одним невідомим
 • Вміти застосовувати правило про порядок виконання арифметичних дій
 • Вміти знаходити значення буквеного виразу на 1-2 дії за заданими змінними
 • Знаходити периметр прямокутника і квадрата
 • Вміти будувати коло, зображувати діаметр кола
 • Знати одиниці часу (година, хвилина, секунда) довжини (мм, см, дм, км, ) та маси (г, ц, т)
 • Вміти застосовувати алгоритм письмового множення та ділення на одноцифрове число
 • Вміти розв’язувати складені задачі вивчених видів

* Вказані знижки не сумуються з іншими діючими акціями та спеціальними пропозиціями. Якщо у Вас виникли питання, звертайтеся за консультацією до наших менеджерів!