Опис курсу:

Курс охоплює розвиток продуктивного,  логічного, творчого мислення, математичних здібностей. Розвиток продуктивного мислення дитини полягає в розв’язанні нестандартних завдань, у пошуках нових підходів до стандартних завдань, самостійного освоювання навколишнього світу. Максимум діяльності учнів, мінімум втручання учителя, ініціатива дитини, творчий пошук, задоволення від процесу мислення, самостійність, пошук нових шляхів розв’язку поставлених завдань, допитливість, кмітливість, опора на почуття та емоції – ось ті ланки, на яких базується продуктивне мислення дитини. Розвиток логічного мислення розкриє у дитини здатність аналізувати, виділяти деталі, оцінювати, сортувати інформацію, класифікувати, будувати алгоритми. Програма орієнтована на розвиток основних аспектів розумової діяльності і має на меті стимулювати мислення дітей, навчити їх основних операцій та прийомів мислення, розвинути кмітливість, просторову уяву, пам’ять, увагу та математичні здібності. Завдання курсу – формувати у дітей здатність до аналізу та синтезу, узагальнення та конкретизації, абстрагування та переносу, вміння класифікувати, порівнювати, виділяти суттєве, мислити за аналогією, помічати відмінності та закономірності, знаходити причинно – наслідкові зв’язки, будувати стратегії, а також уміння мислити асоціативно та шукати нестандартні підходи до розв’язування завдань.

Після вивчення курсу Ви зможете:

 • Розв’язувати цікаві складні задачі
 • Змістовно висловлювати та обґрунтовувати свої думки

Програма курсу:

 • Розвиток просторової уяви та орієнтації
  • Тема 1. Розвиток перцептивних здібностей. Вправи на спостережливість та увагу
   • Помилки на малюнках
   • Кількість предметів
   • Відмінність, подібність
 • Розвиток невербального логічного мислення
  • Тема 2. Логіка малюнків
   • Узагальнення
   • Класифікація
   • Порівняння та аналіз
  • Тема 3. Подібності в суттєвому. Що «зайве»? Символьний рівень
   • Визначення «зайвого» символу за певною ознакою
   • Визначення «зайвого» символу за певною ознакою
  • Тема 4. Закономірності
   • Знаходження закономірності побудови фігур
   • Закриті тести – вибір правильної відповіді серед кількох запропонованих
  • Тема 5. Мислення за аналогією. Невербальні аналогії
   • Побудова малюнка за аналогією до заданої пари малюнків
   • Побудова слова з букв за заданим правилом
  • Тема 6. Наочно- схематичне мислення
   • Читання схем
   • Рух за вказаним маршрутом
   • Читання слів за вказаним маршрутом
 • Мова та мислення. Розвиток вербального (словесного) логічного мислення
  • Тема 7. Антоніми. Виділення суттєвих ознак. Узагальнення на вербальному рівні
   • Пошук слів-антонімів
   • Пошук найбільш суттєвих ознак різних об’єктів
   • Підбір узагальнювального слова
  • Тема 8. Подібність за суттєвою ознакою. Що «зайве»? Вибір «зайвого» слова за суттєвою
   • Нетрадиційне виділення «зайвого»
  • Тема 9. Класифікація. Точність формулювань. Класифікація предметів за різноманітними ознаками
   • Розподіл слів на два задані класи
   • Аргументація вибору
   • Вироблення навичок точного формулювання
  • Тема 10. Вербальні аналогії. Підбір слова за аналогією до заданої пари слів
  • Тема 11. Прислів’я та приказки. Фразеологізми. Народні прикмети. Вправи на засвоєння та тлумачення приказок
   • Вправи на засвоєння та тлумачення фразеологізмів
 • Евристичне мислення
  • Тема 12. Гнучкість мислення. Читання шифрограм. Кодування. Поняття про шифрування, читання шифрограм
   • Різні способи кодування та розкодовування інформації
   • Розкодовування слів та речень за даним числовим або символьним кодом
  • Тема 13. Інтелектуальний мовний тренінг. Підвищення рівня обізнаності. Мовні головоломки. Анаграми. Метаграми. Монограми. Відновлення пропущених літер
   • Побудова слів за вказаними складами
   • Відгадування складів, які є кінцем першого заданого слова і початком другого
   • Дзеркальні відбиття
   • Горизонтальна симетрія
   • Мовні головоломки з використанням принципу симетрії
   • Читання анаграм, як один із способів пришвидшення техніки читання
   • Ускладнений варіант завдання з анаграмами
   • Анаграми – приказки
   • Метаграми (перехід від слова до слова за допомогою зміни лише однієї літери при кожному кроці)
   • Монограми
   • Нестандартні кросворди
   • Чайнворди
  • Тема 14. Асоціативне мислення. Загадки. Пошук асоціативного слова до заданої групи слів
   • Асоціативні загадки та загадки звичайні
  • Тема 15. Ребуси. Розгадування буквених, буквено-числових ребусів та ребусів у малюнках
  • Тема 16. Тренінг евристичного мислення. Евристичні задачі
   • Нестандартна арифметика
   • Задачі з сірниками
   • Жартівливі задачі
 • Розвиток мислення на основі математичного матеріалу
  • Тема 17. Задачі геометричного змісту. Формування просторової уяви. Геометричні фігури та їх класифікація
   • Геометричні фігури та їх класифікація
   • Побудова та підрахунок кількості різних геометричних фігур
   • Відрізки, прямі, фігури та їх взаємне розташування
   • Відрізки, прямі, фігури та їх взаємне розташування
   • Формування просторової уяви
   • Малюнок одним розчерком
  • Тема 18. Аналіз та синтез на базі математичного матеріалу. Проміжки та інтервали
   • Проміжки та інтервали
   • Метод підбору
   • Метод підбору
   • Арифметичні задачі
   • Пропорції
  • Тема 19. Властивості чисел та їх порівняння. Числові задачі
   • Відновлення чисел
  • Тема 20. Закономірності числових послідовностей. Продовження побудови числового чи буквено-числового ряду
   • Продовження побудови числового чи буквено-числового ряду
  • Тема 21. Комбінаторика. Найпростіші комбінаторні задачі. Перестановки.
   • Розміщення
  • Тема 22. Логічне мислення на вербальному рівні. Задачі на порівняння та розташування
   • Задачі на порівняння та розташування
   • Задачі на перетин множин
   • Таблички істинності як метод розв’язування логічних задач
   • Метод вилучення
   • Метод вилучення
   • Переплутані написи
   • Хибні твердження
   • Найпростіші доведення
  • Тема 23. Задачі на планування дій. Задачі про «чорну скриньку». Задачі на переливання. Задачі на перевезення
   • Задачі про «чорну скриньку»
 • Просторова уява
  • Тема 24. Розвиток просторової уяви. Гра «Танграм». Побудова фігур за їх частинами
   • Розклад фігури на частини. Ідентифікація вирізаних частин фігури
   • Повороти в просторі об’ємних фігур. Розгортки кубика
   • Відновлення фігури за її розгорткою
 • Корекція уваги
  • Тема 25. Розвиток уваги. Коректурні проби
   • Порядкова лічба фігур та малюнків. Підрахунок кількості цифр у таблиці
   • Розмальовування за правилом

Мінімальні вимоги:

 • Читати доступні тексти правильно, виразно, усвідомлюючи їх зміст.
 • Правильно записувати слова.
 • Наводити приклади живої і неживої природи.
 • Розпізнавати предмети за розміром, кольором, називати числа в прямому і зворотному порядку в межах 100.
 • Порівнювати числа.
 • Називати попереднє і наступне число до будь-якого числа в межах 100.
 • Розрізняти одноцифрові і двоцифрові числа.
 • Будувати відрізки заданої довжини.
 • Знати одиниці вимірювання маси.
 • Знати одиниці вартості.
 • Визначати час за годинником.
 • Порівнювати, додавати, віднімати іменовані числа.
 • Вміти розв’язувати задачі на 1 і 2 дії.

* Вказані знижки не сумуються з іншими діючими акціями та спеціальними пропозиціями. Якщо у Вас виникли питання, звертайтеся за консультацією до наших менеджерів!