Опис курсу:

Курс охоплює розвиток продуктивного,  логічного, творчого мислення, математичних здібностей. Розвиток продуктивного мислення дитини полягає в розв’язанні нестандартних завдань, у пошуках нових підходів до стандартних завдань, самостійного освоювання навколишнього світу. Максимум діяльності учнів, мінімум втручання учителя, ініціатива дитини, творчий пошук, задоволення від процесу мислення, самостійність, пошук нових шляхів розв’язку поставлених завдань, допитливість, кмітливість, опора на почуття та емоції – ось ті ланки, на яких базується продуктивне мислення дитини. Розвиток логічного мислення розкриє у дитини здатність аналізувати, виділяти деталі, оцінювати, сортувати інформацію, класифікувати, будувати алгоритми. Програма орієнтована на розвиток основних аспектів розумової діяльності і має на меті стимулювати мислення дітей, навчити їх основних операцій та прийомів мислення, розвинути кмітливість, просторову уяву, пам’ять, увагу та математичні здібності. Завдання курсу – формувати у дітей здатність до аналізу та синтезу, узагальнення та конкретизації, абстрагування та переносу, вміння класифікувати, порівнювати, виділяти суттєве, мислити за аналогією, помічати відмінності та закономірності, знаходити причинно – наслідкові зв’язки, будувати стратегії, а також уміння мислити асоціативно та шукати нестандартні підходи до розв’язування завдань.

Після вивчення курсу Ви зможете:

 • Розв’язувати цікаві складні задачі
 • Змістовно висловлювати та обґрунтовувати свої думки

Програма курсу:

 • Спостережливість. Розвиток невербального логічного мислення
  • Тема 1. Перцептивні здібності. Схематичне мислення. Знаходження двох однакових малюнків
  • Способи символічного представлення тексту
  • Читання слів за «заданим маршрутом»
  • Тема 2. Подібність у суттєвому. «Зайва» фігура. Закономірності на невербальному рівні. Серед намальованих символів знайти один «зайвий», об’єднавши інші символи в один клас за якоюсь суттєвою ознакою
   • Визначення наступної фігури за заданим правилом
  • Тема 3. Мислення за аналогією. Асоціативне мислення на невербальному рівні. Побудова асоціативних ланцюжків. Побудова малюнка за аналогією до заданої пари малюнків.
   • Побудова асоціативних ланцюжків між малюнками
 • Мовлення та мислення. Логічне мислення
  • Тема 4. Виділення суттєвого. Антоніми. Синоніми. Виявлення суттєвих та несуттєвих ознак певного поняття, предмета, явища
   • Знаходження антонімів
   • Пошук синонімів для окремих слів і цілих виразів
  • Тема 5. Узагальнення. Класифікація. Виключення понять. Що «зайве»? Пошук узагальнювального (родового) поняття до кожного із двох даних понять.
   • Розвиток уміння систематизувати, класифікувати за різноманітними ознаками, добирати назви, аргументувати вибір
   • Пошук «зайвого» слова за певною ознакою
  • Тема 6. Мовні аналогії. Ускладнені аналогії. Підбір слова за аналогією до заданої пари слів
   • «Ускладнені» аналогії як метод для розвитку логіки мислення, здатності до абстрагування та вміння робити смислові переноси
  • Тема 7. Омоніми. Омографи. Багатозначність слів
   • Вправи на підбір омонімів та омографів
 • Мовлення та мислення. Евристичне мислення
  • Тема 8. Інтелектуальний тренінг. Підвищення інтелектуального рівня, загальної обізнаності, швидкості та гнучкості мислення, збагачення словникового запасу, розвиток здатності до швидкого переключення на іншу ідею. Мовні головоломки
   • Анаграми
   • Дзеркальні анаграми
   • Метаграми
   • Метаграми з «сідлом»
   • Паліндроми.
   • Шифрограми
   • Криптограми
   • Ребуси
   • Загадки
  • Тема 9. Асоціативне мислення як складова творчості. Підбір асоціативного слова до трьох заданих слів
   • Асоціативні загадки
  • Тема 10. Збагачення та вдосконалення мовлення. Переносне значення виразів. Поняття про переносне значення слів. Розуміння переносного значення крилатих виразів
   • Образні порівняння
   • Приказки та прислів’я
   • Ідіоми та фразеологізми
   • Розвиток дотепності, почуття гумору
 • Мислення в математиці. Логічне мислення
  • Тема 11. Інтервали та проміжки. Віддалі. Поняття інтервалу. Порівняння кількості об’єктів та кількості інтервалів між ними. Різниця при розміщенні об’єктів на колі та на прямій
   • Задачі з календаря. Задачі з годинником. Ознайомлення з календарем: кількість місяців у році, днів у місяці, кількість днів між двома датами тощо. Найпростіші задачі з годинником: розуміння термінології, принципу формування післяобідніх годин
  • Тема 12. Аналіз та синтез на базі математичного матеріалу. Арифметичні задачі. Застосування математичних методів та прийомів при розв’язуванні арифметичних задач: розв’язування з кінця, знаходження спільної частини двох множин тощо
   • Метод підбору. Розв’язування задач методом підбору
   • Перетин та доповнення множин
   • Задачі на частини
  • Тема 13. Властивості чисел
   • Закономірності числових послідовностей
   • Відновлення чисел
   • Числові закономірності
   • Принцип аналогії
  • Тема 14. Розвиток геометричного мислення. Відрізки. Точки на відрізку
   • Поняття «вправо», «вліво»
   • Перетин фігур. Спільна частина
   • Поділ фігур на частини
   • Завдання на інтуїтивне відчуття периметра і площі
   • Малюнок одним розчерком
  • Тема 15. Розвиток логічного мислення. Порівняння за величиною
   • Таблички істинності
   • Переплутані написи та хибні твердження
   • Метод виключення, твердження від супротивного
  • Тема 16. Комбінаторика. Основна ідея теми: пошук правильної системи перебору можливих варіантів
  • Тема 17. Задачі про «чорну скриньку». Прогнозування необхідної кількості вибірки
   • Випадок найнесприятливішої вибірки
 • Мислення в математиці. Евристичне мислення
  • Тема 18. Розвиток евристичного мислення. «Сірникові задачі»
  • Головоломки на шахівниці
  • Евристичні задачі
  • Числові головоломки
  • Кольорова арифметика
  • Цифрові головоломки «судоку»
  • Розвивальні ігри: «15 олівців», «Крапочки», «Дятли та ворони»
 • Просторова уява. Увага. Гумор
  • Тема 19. Розвиток просторової уяви. Побудова фігур за їх частинами
   • Проекції
   • «Танграм»
  • Тема 20. Тренінг уваги. Веселі вправи на увагу
   • Вибірковість уваги
   • Довільна увага
  • Тема 21. Жартівливі задачі, які розвивають кмітливість та увагу
   • Веселі задачі

Мінімальні вимоги:

 • Правильно, свідомо, плавно читати цілими словами
 • Називати числа в межах 100, читати і записути двоцифрові числа
 • Знати способи додавання і віднімання в межах 20 з переходом через десяток
 • Виконути усно і письмово додавання і віднімання в межах 100
 • Знати напам’ять таблиці множення і ділення чисел 2, 3, 4, 5
 • Розрізняти геометричні фігури
 • Знати види кутів
 • Знати одиниці довжини, маси, вартості

* Вказані знижки не сумуються з іншими діючими акціями та спеціальними пропозиціями. Якщо у Вас виникли питання, звертайтеся за консультацією до наших менеджерів!