spinner-it

Курс “Маленький інтелектуал” (3 клас)

Старт навчання
Старт курсу запитуйте в адміністрації
7 год. Тривалість заняття - 3 год
З 18:30 (19:00)
Двічі на тиждень

Опис курсу:

У цьому віці діти вже готові до великого об’єму знань та вміють краще концентруватися на певній задачі чи об’єкті. Так чому б не спрямувати цю готовність та концентрацію в потрібному напрямку? Цей курс допоможе розвинути логічне та просторове мислення, поліпшити аналітичні та математичні здібності, а також використовувати допитливість в правильному ключі. Програма навчання побудована таким чином, щоб діти не втратили інтерес до навчання та не втомлювались від потоку інформації, а навпаки, засвоювали новий матеріал та отримували знання з “палаючими” очима та посмішкою на обличчі.

Після вивчення курсу Ви зможете:

 • Будувати асоціативні ланцюги між малюнками та реченнями
 • Систематизувати та класифікувати поняття по різним ознакам
 • Правильно використовувати синоніми, антоніми, омоніми, омографи та багатозначність слів у своєму мовленні
 • Швидко переходити з однієї теми розмови (ідеї) на іншу, не втрачаючи  сенсового навантаження
 • Вирішувати логічні, арифметичні задачі, а також приклади з вибіркою

Програма курсу:

 • Спостережливість. Розвиток невербального логічного мислення
  • Тема 1. Перцептивні здібності. Схематичне мислення. Знаходження двох однакових малюнків
   • Способи символічного представлення тексту
   • Читання слів за «заданим маршрутом»
  • Тема 2. Подібність у суттєвому. «Зайва» фігура. Закономірності на невербальному рівні. Серед намальованих символів знайти один «зайвий», об’єднавши інші символи в один клас за якоюсь суттєвою ознакою
   • Визначення наступної фігури за заданим правилом
  • Тема 3. Мислення за аналогією. Асоціативне мислення на невербальному рівні. Побудова асоціативних ланцюжків. Побудова малюнка за аналогією до заданої пари малюнків.
   • Побудова асоціативних ланцюжків між малюнками
 • Мовлення та мислення. Логічне мислення
  • Тема 4. Виділення суттєвого. Антоніми. Синоніми. Виявлення суттєвих та несуттєвих ознак певного поняття, предмета, явища
   • Знаходження антонімів
   • Пошук синонімів для окремих слів і цілих виразів
  • Тема 5. Узагальнення. Класифікація. Виключення понять. Що «зайве»? Пошук узагальнювального (родового) поняття до кожного із двох даних понять.
   • Розвиток уміння систематизувати, класифікувати за різноманітними ознаками, добирати назви, аргументувати вибір
   • Пошук «зайвого» слова за певною ознакою
  • Тема 6. Мовні аналогії. Ускладнені аналогії. Підбір слова за аналогією до заданої пари слів
   • «Ускладнені» аналогії як метод для розвитку логіки мислення, здатності до абстрагування та вміння робити смислові переноси
  • Тема 7. Омоніми. Омографи. Багатозначність слів
   • Вправи на підбір омонімів та омографів
 • Мовлення та мислення. Евристичне мислення
  • Тема 8. Інтелектуальний тренінг. Підвищення інтелектуального рівня, загальної обізнаності, швидкості та гнучкості мислення, збагачення словникового запасу, розвиток здатності до швидкого переключення на іншу ідею. Мовні головоломки
   • Анаграми
   • Дзеркальні анаграми
   • Метаграми
   • Метаграми з «сідлом»
   • Паліндроми.
   • Шифрограми
   • Криптограми
   • Ребуси
   • Загадки
  • Тема 9. Асоціативне мислення як складова творчості. Підбір асоціативного слова до трьох заданих слів
   • Асоціативні загадки
  • Тема 10. Збагачення та вдосконалення мовлення. Переносне значення виразів. Поняття про переносне значення слів. Розуміння переносного значення крилатих виразів
   • Образні порівняння
   • Приказки та прислів’я
   • Ідіоми та фразеологізми
   • Розвиток дотепності, почуття гумору
 • Мислення в математиці. Логічне мислення
  • Тема 11. Інтервали та проміжки. Відстань. Поняття інтервалу. Порівняння кількості об’єктів та кількості інтервалів між ними. Різниця при розміщенні об’єктів на колі та на прямій
   • Задачі з календаря. Задачі з годинником. Ознайомлення з календарем: кількість місяців у році, днів у місяці, кількість днів між двома датами тощо. Найпростіші задачі з годинником: розуміння термінології, принципу формування післяобідніх годин
  • Тема 12. Аналіз та синтез на базі математичного матеріалу. Арифметичні задачі. Застосування математичних методів та прийомів при розв’язуванні арифметичних задач: розв’язування з кінця, знаходження спільної частини двох множин тощо
   • Метод підбору. Розв’язування задач методом підбору
   • Перетин та доповнення множин
   • Задачі на частини
  • Тема 13. Властивості чисел
   • Закономірності числових послідовностей
   • Відновлення чисел
   • Числові закономірності
   • Принцип аналогії
  • Тема 14. Розвиток геометричного мислення. Відрізки. Точки на відрізку
   • Поняття «вправо», «вліво»
   • Перетин фігур. Спільна частина
   • Поділ фігур на частини
   • Завдання на інтуїтивне відчуття периметра і площі
   • Малюнок одним розчерком
  • Тема 15. Розвиток логічного мислення. Порівняння за величиною
   • Таблички істинності
   • Переплутані написи та хибні твердження
   • Метод виключення, твердження від супротивного
  • Тема 16. Комбінаторика. Основна ідея теми: пошук правильної системи перебору можливих варіантів
  • Тема 17. Задачі про «чорну скриньку». Прогнозування необхідної кількості вибірки
   • Випадок найнесприятливішої вибірки
 • Мислення в математиці. Евристичне мислення
  • Тема 18. Розвиток евристичного мислення. «Сірникові задачі»
   • Головоломки на шахівниці
   • Евристичні задачі
   • Числові головоломки
   • Кольорова арифметика
   • Цифрові головоломки «судоку»
   • Розвивальні ігри: «15 олівців», «Крапочки», «Дятли та ворони»
   • Просторова уява. Увага. Гумор
  • Тема 19. Розвиток просторової уяви. Побудова фігур за їх частинами
   • Проекції
   • «Танграм»
  • Тема 20. Тренінг уваги. Веселі вправи на увагу
   • Вибірковість уваги
   • Довільна увага
  • Тема 21. Жартівливі задачі, які розвивають кмітливість та увагу
   • Веселі задачі

Мінімальні вимоги:

 • Правильно, свідомо, плавно читати цілими словами
 • Називати числа в межах 100, читати та записувати двоцифрові числа
 • Знати способи додавання і віднімання в межах 20 з переходом через десяток
 • Виконувати усно і письмово додавання і віднімання в межах 100
 • Знати напам’ять таблиці множення і ділення чисел 2, 3, 4, 5
 • Розрізняти геометричні фігури та знати види кутів
 • Знати одиниці довжини, маси, вартості
 • Наявність власного ноутбуку для занять в аудиторіях

* Примітка: зазначені знижки не сумуються з іншими діючими акціями та спеціальними пропозиціями. Знижка застосовується тільки до нових заявок та при умові повної оплати курсу. Якщо у Вас виникли питання, звертайтеся за консультацією до наших менеджерів!