spinner-it

Курси програмування для 8-10 класів

Старт навчання
Старт курсу запитуйте в адміністрації
32 год. Тривалість заняття - 3 год
З 18:30 (19:00)
Двічі на тиждень

Опис курсу:

Курс призначений для школярів, які не знайомі з програмуванням, але прагнуть отримати навички Java-розробки. Заняття також будуть корисними для тих, хто вже має досвід та бажає отримати нові практичні навички.

Після вивчення курсу Ви зможете:

 • Писати нескладні Java Application
 • Використовувати в роботі СУБД MySQL та розуміти принципи управління масивами даних
 • Розумітися на стандартах оформлення коду
 • Створювати та оптимізовувати інтерфейси
 • Розуміти основні принципи об’єктно-орієнтованого програмування
 • Розробляти та налаштовувати прості додатки для операційної системи Android
 • Застосовувати основні інструменти та конструкції мови програмування Java
 • Розумітися на трьох основних принципах об’єктно-орієнтованого програмування

Програма курсу:

 • Basic Java
  • Розвиток Java від першої сучасної версії
  • Принцип запуску Basic Java-програм на всіх операційних системах app -> jvm -> os
 • JDK & JRE
  • Переклад типів
  • Різниця між типами даних, коли та як їх використовувати
  • Види та закриття доступу до питань комерційної торгівлі даних через модифікатор, а також операції над ними
  • Оператор в Java
 • Цикли: for, foreach, while, do while
  • Оптимізація коду
  • Оператор switch
  • Виконання різноманітних задач з використанням циклів для уменшення кількості рядків коду
 • Work with fields
  • Constructor
  • Використання глобальних та локальних змінних
  • Class String
  • Операції з рядками
  • Global & Local variable
  • Getter & Setter
 • OOP
  • Використання методів при написанні програм
  • Типи методів, закриття доступу до них
  • Три принципи ООП, які повинен знати кожний програміст
  • Annotation Override
 • Масиви
  • Для чого потрібні масиви та їх основні недоліки?
  • Використання масивів для зберігання інформації
  • Ітерації по елементам за допомогою раніше заданих циклів
 • Рекурсія
  • Рішення задач рекурсивним способом
  • Stack Overflow Error
 • Abstractions
  • Правильна архітектура побудови програм з використанням абстрактних класів
  • Static поля та методи
  • Константи в Java
  • Рішення математичних задач за допомогою класу Math
 • JVM internals: байт-код, heap, stack, garbage collector
  • Інструкції для віртуальної машини
  • Пам’ять в Java, та хто очищує цю пам’ять
  • New vs gc
 • Exception in Java
  • Проблеми, які можуть виникати під час компіляції і в runtime
  • Обробка та запобігання
  • Створення власного Exception
 • Interface
  • Розробка програм з використанням інтерфейсів
  • Default method
 • Колекції: List, Map, Set, Stack, Queue
  • Різниця між List, Set та Map
  • Реалізація колекції
  • ArrayList vs LinkedList
 • Junit
  • Тестування власного програмного забезпечення
  • @Test, @Before, @After
  • IO Запис в файл та зчитування з файла
  • IO Exception
  • Спрощений варіант роботи з використанням Java 8
 • JDBC
  • MySQL & SQLite
  • Driver, Connection, Statement, PreparedStatement, ResultSet
  • Основні команди для роботи з базами даних
  • Робота з MySQL через Java-код
  • Робота з SQLite через Java-код
 • JavaFX
  • Створення інтерфейсу за допомогою Scene Builder
  • Обробка подій в програмі FX
  • SQLite в JavaFX
 • Java Reflection
  • Повна інформація про певний клас
  • Доступ до приватних методів та полів
  • Виклик приватного методу
  • Зміна приватних полів
 • Java Annotation
  • Для чого були створені анотації, які проблеми вирішують, і який їх період життя
  • Own Annotation
 • Java 8
  • Новий forEach
  • Function Interface
  • Method reference
  • Lambda expression
 • Додатково
  • Робота з Git
  • Hot key in Intellij IDEA
  • Lombok

Мінімальні вимоги:

 • Впевнене володіння ПК
 • Буде плюсом досвід в програмуванні
 • Наявність власного ноутбуку для занять в аудиторіях

* Примітка: зазначені знижки не сумуються з іншими діючими акціями та спеціальними пропозиціями. Знижка застосовується тільки до нових заявок та при умові повної оплати курсу. Якщо у Вас виникли питання, звертайтеся за консультацією до наших менеджерів!