spinner-it

Python для Data Science

Старт навчання
Старт курсу запитуйте в адміністрації
42 год. Двічі на тиждень

Опис курсу:

Даний курс орієнтований на фахівців в різних областях інформаційних технологій, що мають досвід програмування і бажають отримати уявлення про сучасні методи машинного навчання з використанням технології BigData. Ці методи застосовуються в аналізі сирих даних, пошуку прихованих закономірностей, вирішенні задач класифікації та прогнозування.

Після вивчення курсу Ви зможете:

 • Застосовувати основний інструментарій фахівця в області Data Science: мова програмування Python, бібліотеки numpy, pandas, matplotlib, scikit-learn, середовища розробки PyCharm, Jupyter Notebook;
 • Вирішувати завдання класифікації, кластеризації та регресії за допомогою алгоритмів машинного навчання, а також оцінювати якість моделей;
 • Будувати системи машинного навчання на основі даних великого обсягу з використанням BigData-фреймворка Spark.

Програма курсу:

Модуль 1. Вступ до машинного навчання та Data science

 • Визначення машинного навчання та науки про дані, їх задачі
 • Інструментарій для аналізу даних: мови програмування Python і R
 • Типи машинного навчання
 • Складові частини моделі машинного навчання
 • Базові концепти машинного навчання

Модуль 2. Основи мови програмування Python

 • Інтерпретатор Python та запуск програм.
 • Семантика мови.
 • Типи даних.
 • Структури даних.
 • Оператори контролю виконання (розгалуження та циклів).

Модуль 3. Функціональне програмування в Python

 • Comprehension, Generators, Iterators.
 • Функції в Python.
 • Вбудовані функції Python.

Модуль 4. Об’єктно-орієнтоване програмування в Python

 • ООП в Python.
 • Область видимості (namespaces і scope).
 • Основи роботи з модулями та пакетами, система імпортування.

Модуль 5. Дослідження та підготовка даних до аналізу

 • Numpy
 • Pandas
 • Scipy
 • Matplotlib & seaborn

Модуль 6. Типові проблеми у підготовці даних до аналізу

 • Перетвореня факторних змінних
 • Боротьба з пропусками в даних
 • Проблема мультиколінеарності
 • Шкалювання даних
 • Вибір інформативних змінних для моделі
 • Типовий алгоритм підготовки даних до моделювання

Модуль 7. Базові регресійні моделі

 • Лінійна регресія
 • Поліноміальна регресія
 • Метод найближчих сусідів
 • Метрики оцінки якості регресії
 • Тюнінг регресійних моделей

Модуль 8. Базові моделі класифікації

 • Логістична регресія
 • Метод опорних векторів
 • Наївний байєсівський класифікатор
 • Метрики оцінки якості класифікації
 • Тюнінг параметрів моделей класифікації

Модуль 9. Базові моделі кластеризації та зниження розмірності

 • Метод к-середніх
 • Ієрархічний кластерний аналіз
 • DBSCAN
 • Факторний аналіз
 • Кореспонденс аналіз

Модуль 10. Дерева прийняття рішень та ансамблі

 • Базові деревовидні моделі
 • Random forest
 • XGBOOST, lightgbm
 • Тюнінг гіперпараметрів у ансамблевих моделях

Модуль 11. Методи покращення якості моделей машинного навчання

 • Аугментація
 • Feature engineering
 • Cross-validation
 • Боротьба з перенавчанням
 • Боротьба з дисбалансом даних
 • Регуляризація моделі

Модуль 12. Нейронні мережі

 • Keras
 • tensorflow
 • RNN
 • CNN
 • GAN

Модуль 13. Введення в Big Data

 • Джерела даних: HDFS, Apache Kafka
 • Пакет pySpark

Модуль 14. Практикум з шляхів покращення якості моделей

 • Презентація і обговорення курсових проектів
 • Підбиття підсумків курсу

Мінімальні вимоги:

 • Досвід програмування будь-якою процедурною мовою;
 • Знання математики в рамках шкільного курсу.
 • Наявність власного ноутбуку для занять в аудиторіях

* Примітка: зазначені знижки не сумуються з іншими діючими акціями та спеціальними пропозиціями. Знижка застосовується тільки до нових заявок. Якщо у Вас виникли питання, звертайтеся за консультацією до наших менеджерів!